Contents     Dict.   ⊕ ⊖, ⇦  ⇨  ⇧  ⇩ 

      Contents     Dict.   ⊕ ⊖, ⇦  ⇨  ⇧  ⇩ 

Uit het leven van
Dik Trom

Text from Project Gutenberg,
audio from Librivox,
intro and afterward have details.

Text: [BIGGER], [smaller]. Menus: [ + ], [ - ].

 1. i. Project Gutenburg and Librivox, introduction.
 2. 1  Dirk wordt geboren en krijgt een naam
 3. 2  Dirk en de baker worden kwade vrienden
 4. 3  Dirk begint te kruipen en kattekwaad te doen
 5. 4  Dirk wordt in een dubbelen zin dik en gaat op den ingeslagen weg voort
 6. 5  Dik ondergaat eene gedaanteverwisseling en blijft toch dezelfde
 7. 6  Hoe Dik uit varen ging
 8. 7  Dik gaat naar school
 9. 8  Dik en de juffrouw
 10. 9  Dik en de heks van den Achterweg
 11. 10 Eene eerzame weduwe en een zeldzame ezel
 12. 11 Hoe Dik kwaad deed, en Bruin er een pak slaag voor kreeg
 13. 12 Flipsen wordt nog boozer
 14. 13 Boontje komt om zijn loontje
 15. 14 Hoe Dik op vrije voeten geraakte en een goed besluit nam
 16. 15 Paarden en ezels
 17. 16 Hoe Dik de heks voorthielp
 18. 17 Een ongeluk komt zelden alleen
 19. 18 Het slot van de geschiedenis
 20. x. De zes volgende boeken zijn ware prachtwerken voor de jeugd
 21. a. Project Gutenburg and Librivox, afterward.

☒   Close All.
☐   Continuous Reading. (Does not yet work well on some IPhones.)
READER Mouse